Kontakt

Projekty UE

Opracowanie prototypu inteligentnego systemu w modelu rozproszonym.

Od 01.10.2018 r. Netrix Group Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. „Opracowanie prototypu inteligentnego systemu w modelu rozproszonym, sterującego łańcuchem dostaw, umożliwiającego personalizację i identyfikację wyrobów w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem algorytmów uczenia głębokiego”

Stworzenie inteligentnego systemu analizy danych wieloźródłowych.

Od 01.01.2017 r. Netrix Group Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. „Stworzenie inteligentnego systemu analizy danych wieloźródłowych służącego do monitorowania zachowań konsumenckich oraz urządzenia do przesyłania danych z systemów POS”.

Dywersyfikacja oferty IOB Netrix o nowe specjalistyczne usługi doradcze.

NETRIX Group Sp. z o. o. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. „Dywersyfikacja oferty IOB Netrix o nowe specjalistyczne usługi doradcze”

Platforma sztucznej inteligencji.

Od 01.04.2021 r. Netrix Group Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. „Platforma sztucznej inteligencji oparta na chatbotach do analizy potrzeb klientów w czasie rzeczywistym”

Realizacja projektu 1.5 PO PW.

NETRIX GROUP Sp. z o. o. zrealizował projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy, pt. „Dotacja na kapitał obrotowy dla Netrix Group sp. z o.o.”