Kontakt

Dotacje

Cyfryzacja lubelskich MŚP

Cyfryzacja MŚP (w tym handel elektroniczny, ebiznes i sieciowe procesy biznesowe, ośrodki innowacji cyfrowych, żywe laboratoria, przedsiębiorcy internetowi i przedsiębiorstwa ICT typu start-up, usługi B2B)

Nabór wniosków do:

30 listopada 2023

Stan naboru wniosków

Zamknięty

Bony na innowacje dla MŚP

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 1, Działania 1.2 Bony na innowacje dla MŚP.

Nabór wniosków do:

08 styczna 2024

Stan naboru wniosków

Zamknięty

Projekty realizowane w konsorcjach. SMART Konsorcja

Nabór Ścieżka SMART – Projekty realizowane w konsorcjach skierowany jest do konsorcjów, planujących realizację kompleksowych projektów z zakresu: prac B+R, wdrożeń innowacji, rozwoju infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem, cyfryzacji i zazieleniania działalności przedsiębiorstw.

Nabór wniosków do:

08 luty 2024

Stan naboru wniosków

Aktywny

Usługi dla MŚP

Zapewnienie szerokiego wachlarza wysokiej jakości usług prorozwojowych dla MŚP prowadzących do zwiększenia ich konkurencyjności, produktywności, innowacyjnego rozwoju przy wykorzystaniu potencjału IOB/ośrodków innowacji/klastrów, z uwzględnieniem dostępności odpowiedniej oferty usług, w tym dla przedsiębiorców mających siedzibę poza dużymi ośrodkami miejskimi.

Nabór wniosków od:

Kwiecień 2024

Stan naboru wniosków

W przygotowaniu

Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw

Wspieranie nowych kompetencji i umiejętności pracowników MŚP oraz jednostek badawczych, jak również ośrodków innowacji i inkubatorów przedsiębiorczości w obszarach inteligentnych specjalizacji oraz w celu zwiększenia 39 innowacyjności gospodarki (m.in. w zakresie cyfryzacji i zastosowania rozwiązań z zakresu Przemysłu 4.0 oraz GOZ).

Nabór wniosków od:

Październik 2024

Stan naboru wniosków

W przygotowaniu

Ścieżka Smart 2 nabór 2023

Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw, ukierunkowane na wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych oraz cyfryzację i transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju, jak również internacjonalizację przedsiębiorstw i wzrost kompetencji kadr.

Nabór wniosków od:

20 grudnia 2023

Stan naboru wniosków

W przygotowaniu

Ścieżka Smart 2 nabór 2023

Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw, ukierunkowane na wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych oraz cyfryzację i transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju, jak również internacjonalizację przedsiębiorstw i wzrost kompetencji kadr.

Nabór wniosków do:

15 listopada 2023

Stan naboru wniosków

Wygasający

Ścieżka Smart 2 nabór 2023

Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw, ukierunkowane na wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych oraz cyfryzację i transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju, jak również internacjonalizację przedsiębiorstw i wzrost kompetencji kadr.

Nabór wniosków do:

15 listopada 2023

Stan naboru wniosków

Zamknięty

Ścieżka Smart 2 nabór 2023

Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw, ukierunkowane na wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych oraz cyfryzację i transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju, jak również internacjonalizację przedsiębiorstw i wzrost kompetencji kadr.

Nabór wniosków od:

20 grudnia 2023

Stan naboru wniosków

W przygotowaniu

Ścieżka Smart 2 nabór 2023

Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw, ukierunkowane na wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych oraz cyfryzację i transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju, jak również internacjonalizację przedsiębiorstw i wzrost kompetencji kadr.

Nabór wniosków do:

15 listopada 2023

Stan naboru wniosków

Wygasający

Ścieżka Smart 2 nabór 2023

Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw, ukierunkowane na wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych oraz cyfryzację i transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju, jak również internacjonalizację przedsiębiorstw i wzrost kompetencji kadr.

Nabór wniosków do:

15 listopada 2023

Stan naboru wniosków

Zamknięty

Ścieżka Smart 2 nabór 2023

Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw, ukierunkowane na wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych oraz cyfryzację i transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju, jak również internacjonalizację przedsiębiorstw i wzrost kompetencji kadr.

Nabór wniosków do:

15 listopada 2023

Stan naboru wniosków

Aktywny