Kontakt

B+R

Projekty realizowane w konsorcjach. SMART Konsorcja

Nabór Ścieżka SMART – Projekty realizowane w konsorcjach skierowany jest do konsorcjów, planujących realizację kompleksowych projektów z zakresu: prac B+R, wdrożeń innowacji, rozwoju infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem, cyfryzacji i zazieleniania działalności przedsiębiorstw.

Nabór wniosków do:

08 luty 2024

Stan naboru wniosków

Aktywny

Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw

Wspieranie nowych kompetencji i umiejętności pracowników MŚP oraz jednostek badawczych, jak również ośrodków innowacji i inkubatorów przedsiębiorczości w obszarach inteligentnych specjalizacji oraz w celu zwiększenia 39 innowacyjności gospodarki (m.in. w zakresie cyfryzacji i zastosowania rozwiązań z zakresu Przemysłu 4.0 oraz GOZ).

Nabór wniosków od:

Październik 2024

Stan naboru wniosków

W przygotowaniu