Kontakt

Wspieramy
Wdrażamy
Wzmacniamy

INNOWACJE

Ośrodek akredytowany przez

O nas

Pomagamy podmiotom w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania. Nasi specjaliści opracowują dokumentację związaną z aplikowaniem o finansowanie wdrożenia (m.in mapy drogowe, biznes plany i studia wykonywalności). Nie zostawimy Twojej firmy bez pomocy – zarządzamy projektem, rozliczaniem, kontrolami i audytem. Przygotowujemy analizy i raporty z realizacji proinnowacyjnych usług doradczych mające na celu skuteczne wdrożenie innowacji w przedsiębiorstwie.

Wzmacniamy potencjał firm – Twoja firma może rozwijać się razem z nami! Wykonujemy analizy funkcjonalne, audyty innowacyjności, optymalizację procesów, robotyzację, internacjonalizację oraz cyfryzację. Wzmacniamy własne know-how poprzez realizację projektów B+R i wprowadzanie nowych rozwiązań na rynek.

Wspieramy nowe rozwiązania technologiczne z takich obszarów jak AI czy chat botów. Wspieramy podmioty w początkowej fazie rozwoju poprzez procesy inkubacji i akceleracji. Realizujemy własne projekty, ale też pomagamy nawiązywać współpracę z uczelniami.

System Zarządzania Jakością wdrożony w Netrix LINK w zakresie szeroko pojętego doradztwa i szkoleń zapewnia właściwą, systemowo administrowaną realizację wszystkich procesów mających bezpośredni wpływ na jakość świadczonych usług.

Sprawne działanie systemu gwarantuje, że wszystkie procesy są monitorowane pod względem skuteczności i efektywności, doskonalone a także przystosowywane do ciągle zmieniających się warunków rynkowych oraz do zmieniających się wymagań klienta.

Polityka Jakości jest realizowana poprzez następujące cele:

Dążenie do stałej poprawy jakości świadczonych usług poprzez sumienne przestrzeganie wyżej wymienionych postanowień jest obowiązkiem każdego pracownika Firmy. 

Partnerzy biorą aktywny udział w realizacji ustalonych celów, przy w pełni świadomym zobowiązaniu do zapewnienia odpowiednich zasobów w ramach posiadanych środków. 

Nasza Polityka Jakości stanowi deklarację Partnerów do zwiększenia starań we wszystkich dziedzinach działalności zmierzających do doskonalenia systemu organizacyjnego oraz jakości oferowanych usług.

Każdy pracownik odpowiada za rozwój systemu zarządzania jakością oraz zna i respektuje założenia niniejszej Polityki.

System zarządzania jakością wdrożony w Firmie w zakresie doradztwa i szkoleń jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015 i potwierdzony certyfikatem wydanym przez Q&R Polska Sp. z o.o.

Dlaczego warto z nami współpracować?

Akredytacje

Od 2011 r. podlegamy systemowi akredytacji dla ośrodków innowacji potwierdzającemu wysoką jakość procesów związanych z transferem technologii i dostarczaniem usług proinnowacyjnych oraz współpracą z biznesem. Jesteśmy akredytowani przez Ministra Rozwoju i technologii, obecna akredytacja obowiązuje do 06.07.2024r.

Know-how

Istniejemy w branży konsultingowej ponad 15 lat. Pozyskaliśmy finansowanie dla projektów na kwotę ponad 70 mln zł. W latach 2013-2021 zrealizowaliśmy ponad 80 audytów innowacyjności. Od 2016 r. jesteśmy wiodącym wykonawcą proinnowacyjnych i prorozwojowych usług doradczych dla ponad 200 przedsiębiorców z całej Polski.

Kompleksowość

Towarzyszymy Ci przez cały proces realizacji projektu: od jego pomysłu, po jego kontrolę. Pomagamy wykreować/stymulować innowację i dostosować ją do warunków dostępnych źródeł finasowania oraz wesprzeć w procesie sprawozdawczości i rozliczenia. Zamknęliśmy z sukcesem ponad 100 realizacji.

Doświadczenie:

Aktualności

Wesołych Świąt Wielkanocnych

W związku z nadchodzącymi Świętami Wielkanocnymi pragniemy złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia. Niech te świąteczne dni niosą ze sobą radość, spokój i wzajemną życzliwość. Niech będą

więcej

Nasze osiągnięcia

0
Lat
doświadczenia
0

Przeprowadzonych
audytów innowacyjności

0

Zrealizowanych wdrożeń innowacji technologicznych 

0

Zadowolonych
Klientów

Netrix Link Sp. z o.o.

Lublin

Siedziba główna

ul. Związkowa 26
+48 81 463 60 70
konsulting@netrix.com.pl

Gdańsk

ul. Rybińskiego 19/5
80-432 Gdańsk

Katowice

ul. Moniuszki 7
40-005 Katowice

Kraków

ul. Królewska 59
30-081 Kraków 

Łódź

al. Kościuszki 101
90-441 Łódź

Rzeszów

al. Tadeusza Rejtana 23
35-326 Rzeszów

Rzeszów

ul. Technologiczna 40
35-213 Rzeszów

Warszawa

ul. Żelazna 59/203
00-848 Warszawa

Wrocław

ul. Robotnicza 42A
53-608 Wrocław

Lublin

Siedziba główna

ul. Związkowa 26
+48 81 463 60 70
konsulting@netrix.com.pl

Warszawa

ul. Żelazna 59/203
00-848 Warszawa

Gdańsk 

ul. Jacka Opata Rybińskiego 19/5
80-432 Gdańsk

Rzeszów

Al. Tadeusza Rejtana 23
35-326 Rzeszów

Rzeszów

ul. Technologiczna 40
35-213 Rzeszów

Kraków

ul. Królewska 59
30-081 Kraków

Katowice

ul. Moniuszki 7
40-005 Katowice

Wrocław

ul. Robotnicza 42A
53-608 Wrocław

Łódź

al. Kościuszki 101
90-441 Łódź