Kontakt

Zarządzanie projektami UE

W Netrix pomagamy w zarządzaniu projektami finansowanymi przez Unię Europejską. Nasze podejście opiera się na szerokim zakresie działań.

Nasze działania obejmują:

  • Aktualizację i korekty dokumentacji: Regularnie aktualizujemy oraz wprowadzamy poprawki do Harmonogramu Realizacji Finansowej (HRF) oraz Harmonogramu Planu (HP), aby zapewnić zgodność z wymogami projektu.
  • Opracowywanie wniosków i faktur: Na podstawie dostarczonych przez klienta faktur i innych dokumentów, przygotowujemy wnioski o zaliczkę, płatność pośrednią oraz wnioski o płatność końcową.
  • Wysyłanie dokumentów przez system: Obsługujemy wysyłkę wniosków o płatność oraz innej korespondencji za pośrednictwem systemu do rozliczeń, zgodnie z życzeniem klienta.
  • Informowanie o brakach w dokumentacji: Monitorujemy przekazywaną dokumentację i informujemy klienta o ewentualnych brakach, aby uniknąć opóźnień w realizacji projektu.
  • Wsparcie w przetargach: Pomagamy w przygotowywaniu postępowań przetargowych, zapewniając zgodność z wymogami kwalifikowalności wydatków.
  • Promocja projektów: Realizujemy działania informacyjno-promocyjne zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie, aby zwiększyć widoczność projektu i jego efektywność.
  • Zrównoważonego rozwoju: Dokładnie analizujemy zgodność zasad zrównoważonego rozwoju, takie jak równość szans kobiet i mężczyzn, warunki dla osób niepełnosprawnych oraz kwestie środowiskowe.
  • Udział w kontrolach: Pomagamy w weryfikacji dokumentacji przed kontrolą projektu oraz uczestniczymy w kontrolach realizacji projektu aż do ostatecznej płatności końcowej.
  • Dzięki naszemu wsparciu, projekty finansowane przez UE są prowadzone sprawnie i zgodnie z ustalonymi zasadami, co przyczynia się do ich sukcesu i pozytywnego wpływu na środowisko biznesowe i społeczne.