Kontakt

Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw

Stan naboru wniosków

Wygasający

Stan naboru wniosków

W przygotowaniu

Cel finansowania

Wspieranie nowych kompetencji i umiejętności pracowników MŚP oraz jednostek badawczych, jak również ośrodków innowacji i inkubatorów przedsiębiorczości w obszarach inteligentnych specjalizacji oraz w celu zwiększenia 39 innowacyjności gospodarki (m.in. w zakresie cyfryzacji i zastosowania rozwiązań z zakresu Przemysłu 4.0 oraz GOZ).

Dla kogo?

Instytucje wspierające biznes

Lokalizacja

Cała Polska

Nabór wniosków od:

Październik 2024

Wielkość dotacji:

1 378 000 Euro

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Instytucje wspierające biznes

Imformacje o projekcie

Informacje pojawią się wkrótce.