Kontakt

Innowacje i inwestycje

Cyfryzacja lubelskich MŚP

Cyfryzacja MŚP (w tym handel elektroniczny, ebiznes i sieciowe procesy biznesowe, ośrodki innowacji cyfrowych, żywe laboratoria, przedsiębiorcy internetowi i przedsiębiorstwa ICT typu start-up, usługi B2B)

Nabór wniosków do:

30 listopada 2023

Stan naboru wniosków

Zamknięty

Bony na innowacje dla MŚP

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 1, Działania 1.2 Bony na innowacje dla MŚP.

Nabór wniosków do:

08 styczna 2024

Stan naboru wniosków

Zamknięty

Usługi dla MŚP

Zapewnienie szerokiego wachlarza wysokiej jakości usług prorozwojowych dla MŚP prowadzących do zwiększenia ich konkurencyjności, produktywności, innowacyjnego rozwoju przy wykorzystaniu potencjału IOB/ośrodków innowacji/klastrów, z uwzględnieniem dostępności odpowiedniej oferty usług, w tym dla przedsiębiorców mających siedzibę poza dużymi ośrodkami miejskimi.

Nabór wniosków od:

Kwiecień 2024

Stan naboru wniosków

W przygotowaniu