Kontakt

Cyfryzacja lubelskich MŚP

Stan naboru wniosków

Zamknięty

Cel finansowania

Cyfryzacja MŚP (w tym handel elektroniczny, ebiznes i sieciowe procesy biznesowe, ośrodki innowacji cyfrowych, żywe laboratoria, przedsiębiorcy internetowi i przedsiębiorstwa ICT typu start-up, usługi B2B)

Dla kogo?

MŚP

Lokalizacja

Woj. lubelskie

Nabór wniosków do:

30 listopada 2023

Wielkość dotacji:

800 000 PLN

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Załączniku I do Rozporządzenia 651/2014)

Imformacje o projekcie

Cyfryzacja MŚP (w tym handel elektroniczny, ebiznes i sieciowe procesy biznesowe, ośrodki innowacji cyfrowych, żywe laboratoria, przedsiębiorcy internetowi i przedsiębiorstwa ICT typu start-up, usługi B2B)

Wspierany typ projektu – transformacja cyfrowa MŚP oraz jako dodatkowy element projektów wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych.

Wsparciem objęte będą wyłącznie projekty, w ramach których zaplanowano nabycie rozwiązań/technologii cyfrowych (wartości niematerialnych i prawnych), a następnie nabycie usług związanych z dostosowaniem nabywanych rozwiązań/technologii cyfrowych do potrzeb i specyfiki przedsiębiorstwa (rozwiązania „szyte na miarę”).