Kontakt

Usługi dla MŚP

Stan naboru wniosków

W przygotowaniu

Cel finansowania

Zapewnienie szerokiego wachlarza wysokiej jakości usług prorozwojowych dla MŚP prowadzących do zwiększenia ich konkurencyjności, produktywności, innowacyjnego rozwoju przy wykorzystaniu potencjału IOB/ośrodków innowacji/klastrów, z uwzględnieniem dostępności odpowiedniej oferty usług, w tym dla przedsiębiorców mających siedzibę poza dużymi ośrodkami miejskimi.

Dla kogo?

MŚP

Lokalizacja

Cała Polska

Nabór wniosków od:

Kwiecień 2024

Wielkość dotacji:

2 925 000 Euro

Kto może otrzymać dofinansowanie?

MŚP

Imformacje o projekcie

Informacje pojawią się wkrótce.