Kontakt

Platforma sztucznej inteligencji

Od 01.04.2021 r. Netrix Group Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. „Platforma sztucznej inteligencji oparta na chatbotach do analizy potrzeb klientów w czasie rzeczywistym”

Opis i cel projektu

Celem projektu jest zbudowanie w platformy opartej na sztucznej inteligencji z użyciem chatbotów do analizy potrzeb klientów w czasie rzeczywistym. Platforma dostarcza rozwiązania z obszaru kompleksowego wsparcia klienta, marketingu, budowania społeczności, analizy danych, sztucznej inteligencji, Internetu rzeczy i e-commerce (platform as a service). W ramach prac B+R zostaną opracowane następujące elementy systemu:

 • Algorytmy oparte na sztucznej inteligencji
 • Algorytmy identyfikujące i klasyfikujące potrzeby klientów
 • Prototyp platformy
 • Silnik analityczny oparty na sztucznej inteligencji
 • Wirtualny asystent – chatboty
 • Interfejsy komunikacyjne / API
 • Moduł internetu rzeczy
 • Aplikacja użytkownika
 • Urządzenie w postaci totemu Inteligentny concierge.

Platforma będzie umożliwiała inteligentną obsługę klientów, łączenie różnych źródeł danych, poprzez akwizycję danych, które posłużą do stworzenia unikatowej bazy wiedzy i będą wspomagały system prognostyczno-decyzyjny. Inteligentna platforma jest odpowiedzią na potrzeby firm takie jak:

 • Prowadzenie skutecznej relacji z klientami
 • Identyfikacja intencji zakupowej na podstawie aktywności klienta
 • Automatyzacji procesów komunikacyjnych
 • Prowadzenie inteligentnych i zautomatyzowanych konwersacji z klientami
 • Lepsza wiedza o zachowaniu klientów
 • Lepsza identyfikacja szans sprzedażowych w różnych kanałach
 • Spersonalizowany kontakt z klientem
 • Wirtualny asystent
 • Integracji z systemami zewnętrznymi
 • Wykorzystaniem internetu rzeczy
 • Analizy prognostycznej zmiennej w czasie i uzależnionej od wielu źródeł danych.

Rynek docelowy dla projektowanego rozwiązania stanowią głównie centra, sieci i firmy handlowe.

Mierzalnym efektem realizacji zadania 1 będą raporty z poszczególnych działań zaplanowanych w realizacji zadania pierwszego zawierające projekty poszczególnych układów, modeli, algorytmów, schematów, kody źródłowe opracowanych rozwiązań, stworzenie prototypu platformy sztucznej inteligencji opartej na chatbotach do analizy potrzeb klientów w czasie rzeczywistym. Kluczowym efektem etapu będzie opracowanie inteligentnej platformy do budowy i utrzymywania relacji z klientami w oparciu o zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji oraz mechanizmy uczenia maszynowego. Rezultatem projektu będzie systemem pozwalający na budowanie relacji w oparciu o dane z wielu źródeł.

Główny cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

 • Rozwój potencjału kadrowego zespołu badawczego poprzez zatrudnienie nowych pracowników.
 • Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez doposażenie infrastruktury badawczo-rozwojowej
 • Zwiększenie jakości świadczonych usług poprzez współpracę z jednostkami naukowymi
 • Rozszerzenie oferty produktowej dzięki opracowaniu platformy opartej na sztucznej inteligencji z użyciem chatbotów do analizy potrzeb klientów w czasie rzeczywistym

Wprowadzenie nowego produktu przyczyni się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym.

Wskaźniki produktu i rezultatu opisujące założone cele:

 • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie.
 • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje.
 • Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw.
 • Liczba przedsiębiorstw ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R
 • Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi
 • Liczba realizowanych projektów B+R
 • Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-badawczej
 • Liczba przedsiębiorstw, wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R.
 • Liczba dokonanych zgłoszeń patentowych.
 • Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/usług.

Projekt będzie realizowany na obszarze objętym RPO WL 2014-2020 tj. na terenie województwa lubelskiego, gdzie znajduje się siedziba i miejsce realizacji projektu Beneficjenta oraz Partnera.

Wartość Projektu wynosi 4 140 050,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich wynosi 2 865 375,00zł