Kontakt

Inteligentny system analizy danych wieloźródłowych

Inteligentny system analizy danych wieloźródłowych służący do monitorowania zachowań konsumenckich oraz urządzenia do przesyłania danych z systemów POS

Celem systemu jest umożliwienie i usprawnienie analizy danych wieloźródłowych oraz procesów biznesowych eksploracji danych, a w wyniku tego utworzenie i udostępnienie nowych ulepszonych procedur i rozwiązań z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji.