Kontakt

Akredytacje

Ośrodek Innowacji – akredytacja Ministerstwa Rozwoju

Instytucja Otoczenia Biznesu Netrix Group Sp. z o.o. jest ośrodkiem innowacji akredytowanym przez Ministerstwo Rozwoju. Akredytacja obejmuje świadczenie usług doradczych w zakresie innowacji. Od kwietnia 2018 r. posiada również akredytacje na usługi wsparcia innowacji. IOB Netrix Group uzyskał akredytację jako jeden z pierwszych podmiotów w Polsce!

Centrum Innowacji – akredytacja Samorządu Województwa Mazowieckiego

Instytucja Otoczenia Biznesu Netrix Group Sp. z o.o. posiada również akredytację Samorządu Województwa Mazowieckiego (Centrum Innowacji).

Akredytacja uprawnia do świadczenia prorozwojowych usług doradczych o specjalistycznym charakterze m.in. w ramach poddziałania 3.1.2 RPO WM – Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo.