Kontakt

Formularz informacyjny

Chcesz skonsultować swój innowacyjny pomysł?

Chcesz dowiedzieć się czy masz szansę na otrzymanie wsparcia finansowego na jego realizację?

Opisz Nam swój potencjał i potrzeby!

My dokonamy analizy Twojego pomysłu i wskażemy Ci możliwości finansowania, jeśli na rynku istnieje instrument odpowiadający Twoim oczekiwaniom. Następnie przeprowadzimy Cię przez cały proces wdrożenia innowacji na rynek.

  Nazwa firmy *

  NIP

  Przedmiot działalności

  Data rejestracji

  Liczba pracowników

  Przychód za ostatni rok

  Opis pomysłu/koncepcji

  Oczekiwane wsparcie

  Aktualny stan przygotowań do realizacji projektu/inwestycji (przeprowadzone analizy, zrealizowane prace badawcze, dokumentacja formalna np. pozwolenie na budowę)

  Źródła finansowania projektu – wkład własny (środki własne, kredyt, pożyczka etc.)

  Planowane etapy realizacji projektu i ich zakres

  Szacunkowa wartość inwestycji oraz czas jej realizacji

  Imię i nazwisko *

  Telefon kontaktowy *

  Adres e-mail